نوحه شابه بینای واقعی از کربلا شب تاسوعاوروزآعاشوراحاجی سعادت عزیزی
 شــــــــــهادت حســــــــــــــــــین {ع}

حاجی اردبیلی  درباره شهید حسین {ع}

اول از بود اندک زندگی حسین {ع}

می نویسم حسین در زمان ازدواج

با شهربانو خیلی شاد بود مدت

طولانی بان زندگی کرد حسین

ودیکران در بینا سیاه وسفید

می دیدند و خواب هم نداشتند

خوابیدن بلد نبوداند و از شهر بانو

شنیدم حسین آب هم نمی خورد

لقمه که در کلویه حسین می ماند

آن را با مشت شهر بانو رئف میکرد

حسین بخاطر گفت های شما راه

نماز یا راه مولا علی کشته نشده است

بخاطر عدالت قوانن عدالت این است

هر کس حرام خوده یا هرکس نادرستی

بود هم دنیا هم آخرت باید به جذا مجازات

می شود به خاطر این حسین شهید شد

|+| نوشته شده توسط حاجی سعادت عزیزی در شنبه نهم اسفند ۱۳۹۳  |
 نوحه شابع کربلاتاسوعاعاشوراواقعی ازبینای حاجی سعادت عزیزی

سلام السون حسین{ع}

درونیمنن بویرم         یواش یواش آغلیم کسیر

حسینیمننده یازارام

اوغدریازمشام             جنن وپریو دیودن

ایشیدن هراسینن قاچارمنن

حسینیمنند یازارم

های ایشدنرتاسورا کجسی توشور ذهنم

یتمش ایکی نفرده خبریوغدور

اونبش الی اوتوزنفر قوجاح خلوت ایدیبلر

بووخلوت ماتم سحرعاشورادی

اوقدر لشکرتوتوب دوروره کاروان حسینی

 گورخدان چادردان جوله جغمالودویور

قوجانن بیری کل یدی خانم لارطرف

اوچ خانم دوروب اونون بیرده زینبدور

بیزیم دل کلن بوقوجا سیدیدور

پریشا ن حالینن زینب باغدرو

چهریه زینبد ترسووحشت لشکرکورورمیور

های ایشدلر چادرکاروان حسین بیرطرف

قوروروب بیرطرف چادر مسجدی

بیازفاسیلینن حسینین رکاب امامتدی

چوخ اوزاغلغدا حیدرکرار اوغلی

پهلوان عباس علمداربستریدی

الله اکبر الله اکبر

سحر عاشورا آچلدی لشکردشمن

سسلدی کاروان حسین طرف

یولا کلسین میدانه چی پهلوان اولا

چی سردار یولاکلسین

کاروان حسیند بیرنفرکورسنور

الله اکبرالله اکبر

تازه جوان علی اکبردور پهلوان

سردارجنگ علی اکبردور

هنوز وعدئی مصیبت یلی کاروان حسین اسمیوب

بونوجوان نه کزلدور حسین یولاما جنگ

لشکردشمن حارووحشی ایت کمیدور

واللهی دوغلالارعلی اکبری

لشکر دشمنکورسنورمغریب ساری واللهی

اوج زمینی توتوب لشکرینن دریای عظیمدور

جنگ میدان علی اکبرد بو دریای عظیمد

بیرگوشه موج ورور توزقا لخور

لحظ فاسیله چکمدور دشمن سسلدور

کلسون وارسا پهلوان جنگ

کاروان حسیندعلی اکبر سلامتدیقینن ال اوزودی

بیر ایکی قوجایولادلارعلی اکبر سوراغن

الله الله

میدان جنگدن تخت روان شهادت علی اکبر کلور

کاروان حسین ساری قاباغ گوشدن سیدورتابودان یابوشوب

قوجالارون غم مصیبت اکبردن دوداغلار یوزلری اسیدور

اله اولاردا بیزکمین زننراولونون اوستوددولوشالار

کیشیلرکنادان باخاردلار

زینبی کی اکبرین پیکری کوردی غم باسدی

اوغوغای لشکر بیشمارهنوززینب گورخی یو وحشت کلمدی

زینب دیدی ای شهزادزینب ای شهزادسلطان علی

حیدر کراری علی زینب

 کزل لباس شهزادنی چخاردقرمئجری اورت باشووا

قاداشون اغلون دوغلادلار غربت کربلادا

قاسم کی پیکر اکبری کوردی       کناردااوتورد کچی اوسد

پیکر زخم قانی کوردی          وجودساکت اکبری کوردی

غم علی اکبر دن قاسمین کوزون قان دولدو

قرپرچم کاروان حسیند اوجالدوگوو

نشان وردی کاروان غم زدی شهادت اهل بیت واردو

ای ایشدنلر زمزم غم شهادت اکبرسزلداردلار

هم زن اولا     هم کیشی اول

حنجرد سس اوجالمادور حسین ایشدر

قاسم پهلوان میدان   اماده اولوب

کیئنب لباس میدانی     اطراف اهل کاروان کورسندی

هم زننلر      هم کیشیلر

قامت لباس قاسم عجیبنن باغدلار

اهل کاروان باشلارن دولاندودلار

معنائی قاسم یوخ قاسم یوخ

کزلردن یاش توکولور      اوزلرین چرپا چرپا

قاسم یوخ قاسم یوخ کدمه میدان

لشکر دشمنن پی درپی سس کلور

کلسون میدان چه پهلوان اولا چی سردار

قاسم اغلارکوزلرباغمادی

میدان جنگ یولادی

سپرحسینی قاسم جنگنه بامادوم

اوقدر زمان چکمدور کاروان حسیند

اغلاموزمزم کسلدی کاروان حسینن

ادملار میدان جنگ باغدولار

اوج لشکردریای عظیم دشمن

کاروان حسینن کوزونن ایتبدور

مغربه ساری پرچم دشمن بیزره کورسنور

سید اوزتودی کووساری

دیدی زینب سراغ قاسمه کدورم

های ساکت اولانلار   الله الله

بیر شهیدواولدوایکی شهید

قاسمد تخت روان شهادت کلور

کوزلردن اللدی یاش قاسم دیئن بیرطرف

اکبردیئن بیرطرف

زینب چوخ گورغور     امام حسین خبردار اولا

قاسمو اکبردن

{ای حسین رکاب امامت اودوربسان

پهلوان عباس علمداربستردور

سند وار قدرت امامت

عباس علمدارد قدرت پهلوانی

ای اماملار اکبروقاسمنن خبروز یوغدی}

                                                                                                        {حاجی سعادت}

ایکی شهیدی گویدلاربیربیرینن یاننا

وجودحسین علامت کلدورکاب امامت کوزدولادوری اطراف

عباس هم احساس الدی

عباس بسترینن سراغ کاروان حسین کلور

کوزیتوشدی رکاب امامت

زمزم مرور الدی قاداش

سن بیرنندنسن من بیرنندن

ایکیمزد حیدرکراراوغلیوغ

سن امامت مقامدسن من پهلوان کرارم

عباس عباس کاروان ماتم سرائی کوردی

یوغناشد پیکراکبرو قاسمی کوردی

عباس دیقدینن باغور انکار اهو

شکاراولوبدی پارچلانوب عباس باغور

عباس کوزکزدوردی یادگار امامتی دوغریانا

لشکردشمن نه وحشت ایدوب

امامت ایکی شهید ایلیوب

کاروان حسینن کوزونن ایتوب

عباس مغرب سارئی باغدو کوردی

پرچم دشمن کورسنو چوغ اوزاغدادی

الله اکبر الله اکبر

نمای کاروان حسینی کورورم

عباس کاروانان اوزاغلاشدی

که جنگ آماد اولا

ننلرکی اوغلواولوب

باشلاری پیکر شهیدقاروشوب

زینبو سیدی بی تابدی

که عباسی الدن ورسوق نینروغ الله

چوغ ایسلمق اولادی حلاک ایلر عباس

عباس لشکر دشمن دریای موجیدور

واللهی الییالن غرق اولارسان عباس

ای پهلوان عباس بوو لشکرآدمیدور

دریای عظیمدور شمشیر تیرونیزی بدستور

عباس یدیشدی لشکر جنگ قالغدی هوائی

آغام عباس اهل پهلوادی        خصلت پهلوان بودرور

گرمردان جنگی ایلمسون   خشم پهلوان بیدار اولار

جنگ آدامودورعباس       نه کسیر نه پیچیر

قورغورام       باغابیلمیئم

تیغ شمشیرعباسدا     شعله خون سپلنورآسمان

آغام اوغلوعباس عامداربیرطرف لشکر قتله گام ایلدی

کاروان حسین سارئی کللور   تر اوزلی   قان بدنده چوشان

عباس طرف بستریده لشکر خاموش ایلدی

لشکر کورونور او دریای عظیم نصف دریا الوب

بیر طرف لشکرکاروان حسین چوغ فاسیله دور

عباس رکاب حسین کوزتودی       الله حسین رکابنن چخمادی

زینب عباسی کوردی کناردن    آرام الدو بی تاب جانی

اما سید آغلیور      نه بیلور والله بیلمورم

اوقدر آغلیوب کوزلر قانین دولوب

لشکریک قرلب اونون یرین اونان آز لشکرکلوب قتلقامین کوردی

خبر چادی دریا شکن وار عباس ادیندا

ایکی لشکر دریای تازه نفس صدین سندروب ایلدیلر بیر دریای عظیم

عباسی قاباقندا

دشمن عباس حسینن چند برابر اولوب خشمو نفرتی

بوو تازه نفس لشگر قریش خشم ایلیور

سس چادی حسینن رکابین لشکردودوب دوروی

عباس کوزون تودی رکاب حسین

قارداشم حسین خبردار الدو یا نه

قریش خشمی که حسین چادی اندکیدی

سس ایشدی حسین وجود حسین آرامش میندی

{{همین لحظ سیدی کاروان حسین که بود

در آخرت رویت کردم که می بینم دراذیت است

داره بی تابی میکنه تابه حال دو چیزبرایم روشن

نشده یکی تشنگی کاروان تنهای رقیه میبینم لب

خوشک شوده ودوم حسین نامه ای که گفتارو

درتاریخ امده به حسین حسین خبردار نیست

سید می داند===ساعت12:50دقیقه روزعاشورا

تاریخ1393/8/13==دهم محرم}}

{{شرمند از خوانندگان واز عاشقان کربلا 

دیگر قادر به توانایی رویت از کربلا را 

ندارم غم کربلا حلاکم میکنند 

شهادت عباس {ع} وحسین {ع} 

را قسمت وتوانایی پیداکردم 

امسال می نویسم نشد عاشورای 

سال ایده}}

 

{{بیاناط حاجی سعادت عزیزی

سلام برحسین{ع}

سلام بر شاه شهیدان

سلام بری هلوله ماه

زمین پسرش حسین

سه روز است این رویت کربلا که ثبت روزگار

گذشته هست درروزگار حال سال 1393/8/11الی

1393/8/13می خوانم  وجود آقایم حسین مرا حلاک

می کنه گاهگاهی به استراحت می پردازم می بینم چشمو

ذهنم کربلا را می پایه گاه گاهی فرار می کردم نمی خوام کربلا را

ببینم در این سه روز رنگم زرد شده نمی تونیستم استراحت کنم

درگوشکیری غرق کربلا می شودم

درمیانه آدمها نمی توانستم راحت باشم

دراین سه روز اندک گاهی مسجد می رفتم

ازجماعت میگریختم روبه آسمان می رفتم

فرشتگانی میدیدم

آغایم حسین آغایم حسین قربانت برم

آن وقتی که ملاقات کردم آغایم وجودم

را گم کردم نه مال دنیا می خواستم نه فرزند

نه زنم را نه پدرو مادر نه آشناونه بستگان

درمیان آدمها نمی توانیستم بمانم آغایم حسین

آغایم حسین از شما آغایم تربیت بردارم

برایم الگو کنم کجا باید زندگی کنم

از آدابت در درباره نویستد وبلاگ می نویسم

آغایم آغایم

مرا ببخش فقط امروز عاشورا دروجودم یاد

می کنم از فردا فراموشت  میکنم تا بتوانم

در این دور زمان زندگی کنم

یـــــــــــــا حســـــــــین

یــــــــــــــــا حســـــــــــــین

ادرکنی ادرکنی الغوث الغوث

صدایت میکنم تابه روز مرگ شفاهتم دهی

در این زمان عمر باقی ماندیم رابگذرانم

پــــــــــــــــایـــــــــــــان

|+| نوشته شده توسط حاجی سعادت عزیزی در یکشنبه یازدهم آبان ۱۳۹۳
 
 
بالا